NGÀY      

LÔ VÍP TỈ LỆ 99% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
13/01/2020 46 Ăn Lô Víp 46 (1 Nháy) 58 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

                                                                            

         NGÀY      

Bạch Thủ Lô TỈ LỆ 95% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
13/01/2020 28 Trúng 69 NGƯỜI
12/01/2020 11 Trúng 66 NGƯỜI
11/01/2020 78 Trúng 65 NGƯỜI
10/01/2020 91 Trúng 67 NGƯỜI
09/01/2020 94 Trúng 67 NGƯỜI
08/01/2020 58 Trúng 65 NGƯỜI
07/01/2020 14 Trượt 62 NGƯỜI
06/01/2020 93 Trượt 60 NGƯỜI
05/01/2020 11 Trượt 59 NGƯỜI
04/01/2020 98 Trúng 61 NGƯỜI
03/01/2020 89 Trúng 60 NGƯỜI
02/01/2020 11 Trúng 59 NGƯỜI
01/01/2020 89 Trúng 57 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

                                                                            

         NGÀY      

SONG THỦ LÔ VÍP MB TỈ LỆ 97% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
13/01/2020 46 64 Ăn Song Thủ Lô 46 64 68 NGƯỜI
12/01/2020 35 53 Ăn Song Thủ Lô 35 53 69 NGƯỜI
11/01/2020 78 87 Ăn Song Thủ Lô 78x2 67 NGƯỜI
10/01/2020 27 72 Trượt Song Thủ Lô 66 NGƯỜI
09/01/2020 36 63 Ăn Song Thủ Lô 36 66 NGƯỜI
08/01/2020 27 72 Ăn Song Thủ Lô 27x2 66 NGƯỜI
07/01/2020 79 97 Ăn Song Thủ Lô 97 65 NGƯỜI
06/01/2020 69 96 Ăn Song Thủ Lô 69 66 NGƯỜI
05/01/2020 27 85 Ăn Song Thủ Lô 27 64 NGƯỜI
05/01/2020 27 98 Trượt Song Thủ Lô 63 NGƯỜI
04/01/2020 79 97 Ăn Song Thủ Lô 97 61 NGƯỜI
03/01/2020 68 86 Ăn Song Thủ Lô 86x2 60 NGƯỜI
02/01/2020 38 83 Ăn Song Thủ Lô 38 59 NGƯỜI
01/01/2020 36 63 Ăn Song Thủ Lô 36 63 56 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

                                                                            

         NGÀY      

DÀN LÔ 4 SỐ VÍP MB TỈ LỆ 97% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
13/01/2020 28, 57, 46, 99

Ăn Lô 28 57 46 (3 NHÁY)

64 NGƯỜI
12/01/2020 11, 66, 48, 86

Ăn Lô 11 86 (2 NHÁY)

63 NGƯỜI
11/01/2020 22, 77, 78, 99

Ăn Lô 77 78x2 (3 NHÁY)

61 NGƯỜI
10/01/2020 91, 19, 49, 94

Ăn Lô 91 49 94 (3 NHÁY)

62 NGƯỜI
09/01/2020 27, 72, 81, 94

Ăn Lô 27x2 81 94 (3 NHÁY)

59 NGƯỜI
08/01/2020 23, 32, 58, 97

Ăn Lô 32 58 97 (3 NHÁY)

58 NGƯỜI
07/01/2020 45, 54, 87, 96

Ăn Lô 54x2 87x2 (4 NHÁY)

57 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

                                                                            

         NGÀY      

Đề 10 Số Víp TỈ LỆ 97% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
13/01/2020  24, 42, 40, 03, 30, 44, 33, 88, 11, 78 ĂN ĐỀ 44 64 NGƯỜI
12/01/2020  34, 35, 61, 63, 03, 30, 32, 76, 97, 80 ĂN ĐỀ 80 63 NGƯỜI
11/01/2020  28, 82, 49, 94, 58, 85, 47, 74, 67, 76 ĂN ĐỀ 58 61 NGƯỜI
10/01/2020  45, 54, 67, 76, 78, 87, 69, 96, 79, 97 ĂN ĐỀ 96 60 NGƯỜI
09/01/2020  38, 39, 03, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99 TRƯỢT ĐỀ 60 NGƯỜI
08/01/2020  91, 92, 95, 59, 58, 85, 68, 86, 98, 78 TRƯỢT ĐỀ 59 NGƯỜI
07/01/2020  34, 43, 45, 54, 47, 74, 78, 87, 89, 98 ĂN ĐỀ 54 57 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

                                                                            

         NGÀY      

BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM TỈ LỆ 97% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
13/01/2020 86 Ăn Bạch Thủ Lô MN 86 62 NGƯỜI
12/01/2020 39 Ăn Bạch Thủ Lô MN 39 60 NGƯỜI
11/01/2020 68 Ăn Bạch Thủ Lô MN 68 63 NGƯỜI
10/01/2020 01 Ăn Bạch Thủ Lô MN 01 62 NGƯỜI
09/01/2020 68 Ăn Bạch Thủ Lô MN 68 60 NGƯỜI
08/01/2020 27 Ăn Bạch Thủ Lô MN 27 60 NGƯỜI
07/01/2020 66 Trượt Bạch Thủ Lô MN 66 64 NGƯỜI
06/01/2020 93 Trượt Bạch Thủ Lô MN 93 62 NGƯỜI
05/01/2020 85 Trượt Bạch Thủ Lô MN 85 62 NGƯỜI
04/01/2020 56 Ăn Bạch Thủ Lô MN 56 59 NGƯỜI
03/01/2020 16 Ăn Bạch Thủ Lô MN 16 57 NGƯỜI
02/01/2020 05 Ăn Bạch Thủ Lô MN 05 56 NGƯỜI
01/01/2020 66 Ăn Bạch Thủ Lô MN 66 54 NGƯỜI
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

CÁC DÀN VÍP PHÍ TRƯỚC 


                                                                            


         NGÀY      

BA CÀNG ĐỀ VÍP TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
13/01/2020 244 ĂN 3 CÀNG 244 BẢO MẬT
12/01/2020 880 ĂN 3 CÀNG 880 BẢO MẬT
11/01/2020 658 ĂN 3 CÀNG 658 BẢO MẬT
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

                                                                            

         NGÀY      

BẠCH THỦ ĐỀ VÍP TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
13/01/2020 44 ĂN ĐỀ 44 BẢO MẬT
12/01/2020 80 ĂN ĐỀ 80 BẢO MẬT
11/01/2020 58 ĂN ĐỀ 58 BẢO MẬT
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

                                                                            

         NGÀY      

XIÊN 2 SIÊU CHUẨN TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
13/01/2020 28 57 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
12/01/2020 53 86 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
11/01/2020 77 94 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
10/01/2020 20 94 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
09/01/2020 27 94 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
08/01/2020 04 86 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
07/01/2020 78 98 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
06/01/2020 27 94 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
05/01/2020 49 82 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
04/01/2020 54 86 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
03/01/2020 37 84 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
02/01/2020 04 87 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
01/01/2020 64 91 TRÚNG XIÊN 2 BẢO MẬT
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

                                                                            

         NGÀY      

XIÊN 3 SIÊU CHUẨN TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
13/01/2020 28 57 67 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
12/01/2020 08 53 86 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
11/01/2020 77 94 51 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
10/01/2020 20 86 94 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
10/01/2020 20 94 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
09/01/2020 27 62 94 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
08/01/2020 04 86 97 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
07/01/2020 78 98 00 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
06/01/2020 27 38 94 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
05/01/2020 49 82 93 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
04/01/2020 54 86 97 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
03/01/2020 37 84 89 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
02/01/2020 04 56 87 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
01/01/2020 28 64 91 TRÚNG XIÊN 3 BẢO MẬT
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

                                                                            

         NGÀY      

XIÊN 4 SIÊU CHUẨN TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
13/01/2020 28, 57, 64, 67 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
12/01/2020 08, 53, 86, 65 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
11/01/2020 77, 94, 51, 09 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
10/01/2020 20, 94, 86, 94 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
09/01/2020 08, 81, 27, 94 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
08/01/2020 04, 72, 86, 97 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
07/01/2020 78, 98, 00, 23 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
06/01/2020 27, 38, 47, 84 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
05/01/2020 00, 49, 82, 93 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
04/01/2020 07, 54, 86, 97 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
03/01/2020 23, 37, 84, 89 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
02/01/2020 04, 29, 56, 87 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
01/01/2020 03, 28, 64, 91 TRÚNG XIÊN 4 BẢO MẬT
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác

                                                                            

         NGÀY      

GIẢI 8 MN SIÊU CHUẨN TỈ LỆ 100% SỐ NGƯỜI THEO
HÔM NAY Đã chốt số
13/01/2020 Chốt Số : 88 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
12/01/2020 Chốt Số : 39 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
11/01/2020 Chốt Số : 84 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
10/01/2020 Chốt Số : 85 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
09/01/2020 Chốt Số : 38 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
08/01/2020 Chốt Số : 65 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
07/01/2020 Chốt Số : 54 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
06/01/2020 Chốt Số : 14 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
05/01/2020 Chốt Số : 14 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
04/01/2020 Chốt Số : 10 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
03/01/2020 Chốt Số : 03 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
02/01/2020 Chốt Số : 70 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
01/01/2020 Chốt Số : 07 Ăn Giải 8 Miền Nam BẢO MẬT
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó Chuẩn Xác